top of page
Image by GR Stocks

Hata ve İhmaller

(Errors & Omissions)

Hata ve İhmaller poliçesi, fikri mülkiyet ihlalleri, veri ihlalleri, itibar ve diğer maddi olmayan mülkler gibi şeylerin zararları için yapılan taleplere karşı sizi teminat altına alır.

Ben Turpin.jpg

Sanatçılar için Mesleki İş Göremezlik

Olası bir kaza sonucu sanatçının işini yapamaz hale gelmesi, reklam anlaşmalarının feshi, yeni iş kontratları yapamaması gibi sebepler ile alıştığı standardı koruyamama endişesini teminat altına alır.

Image by Sam McGhee

Şöhret Kaybı

Sanatçının genel görgü kurallarına aykırı herhangi bir davranışı ya da tutumu dolayısıyla meydana gelebilecek zararları teminat altına alır. 

bottom of page