top of page
Image by Wesley Tingey
Şöhret Kaybı Sigortası

Sanat - eğlence - spor sektörlerinde yaşanan ve ünlü simalarla birlikte anılan skandallar, bu kişilerle çalışan prodüksiyon firmalarını ve diğer kuruluşları da zor durumda bırakmaktadır. Yaşanan olaylar neticesinde oluşan şöhret kaybı, aynı zamanda bu kişilerin adına çalıştığı kuruluşlara da ciddi maddi zararlar vermektedir.

Eğlence sektöründeki sanatçılar, toplumsal normları ihlal ettiklerinde (cinsel saldırı, fiziksel taciz, darp veya daha kötüsü gibi), imaj olarak zarar görmektedir. Bununla birlikte, onlarla birlikte çalışan yapımcı firmalar da hem maddi hem manevi açıdan ciddi kayıplara uğramaktadır.
"Şöhret Kaybı Sigortası", genel görgü kurallarına aykırı herhangi bir davranış ya da tutum dolayısıyla meydana gelebilecek zararları teminat altına alır. Bu davranış ve tutumlar, yöneticilere, yapımcılara veya oyunculara karşı "aşağılayıcı veya sarsıcı" olarak nitelendirilebilir. "Şöhret Kaybı Sigortası", daha önce ceza almış olan kişileri veya kötü muamele geçmişi olan bireyleri teminat dışı bırakmaktadır.

Çok büyük rakamlara mal olan prodüksiyonlar ile yapım şirketleri ve benzer kurumlar, potansiyel olarak kayba neden olabilecek kişilerle çalışmadan önce artık iki i kez düşünmektedir. "Şöhret Kabı Sigortası" maliyetleri, bir yapımdan vazgeçme ya da utanç verici bir eylemin sonucu olarak yeniden oyuncu bulma maliyetinden çok daha düşüktür. Bu kategoriye sadece medya / eğlence sektörü değil, tüm toplumsal alanlarda şöhret sahibi olan kişiler girmektedir.

bottom of page