top of page

FİLM SİGORTASI

FİLM - DİZİ - REKLAM - BELGESEL - MUZİK KLİBİ

Film Sigortası, yapımcının filmi çekerken, pre-prodüksiyon, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarında filmin başına gelebilecek riskleri teminat altına alır. Peki nedir bu riskler ve teminatlar?

DİJİTAL MEDYA

Herhangi bir harici nedenden dolayı doğrudan medyanın zarar görmesinden kaynaklanan ve sizin tarafınızdan maruz

kalınan zararı öder:
1. Hatalı medya;
2. Hatalı kameralar veya kayıt ekipmanları;
3. Hatalı bilgisayar yazılım programlarından kaynaklananlar da dahil olmak üzere hatalı geliştirme, düzenleme veya işleme;

4. Dijital ortamda tutulan görüntülerin ve ses verilerinin kazara ve/veya yetkisiz olarak bozulması;
5. Kayıtların kazara ve/veya yetkisiz olarak silinmesi; veya
6. Ham veya pozlanmış filmin kazara ışığa maruz kalması

KADRO (OYUNCULAR / KAMERA ARKASI EKİBİ)

Herhangi bir sigortalı kişinin ölümü, yaralanması, hastalığı, yas tutması veya kaçırılması nedeniyle bir prodüksiyondaki görevlerine veya performanslarına başlamaları, devam etmeleri veya tamamlamalarının zorunlu olarak engellenmesinden doğrudan kaynaklanan zararınızı öder.

YAPIMIN SAHİP OLDUĞU EKİPMANLAR

Aşağıdakiler teminat altına alınır:

 

 1. Set & Dekor & Kostüm

 2. Ekipmanlar (Kamera, Lens, Ses, Işık, vb. teknik malzemeler)

 3. Sette kurulan ofis içeriği

 4. Bilgisayar ve telekomünikasyon ekipmanları;

 5. Oyuncu araçlar

 6. Kütüphane stoğu (bir prodüksiyonda kullanılan ve yasal sorumluluğunuz olan film ve/veya video kasetleri ve/veya dijital medya anlamına gelecektir.)

 

Size ait olan veya yasal olarak sorumlu olduğunuz başkalarının mülkü olan ve coğrafi sınırlar dahilinde sigorta süresi boyunca hasar gören şeyler.

EKSTRA MASRAFLAR

 • Coğrafi sınırlar dahilinde sigorta süresi boyunca meydana gelen ve bir prodüksiyon sırasında sizin tarafınızdan kullanılan veya kullanılacak olan bir mülke veya bir yere verilen hasarın doğrudan ve tek sonucu olarak bir prodüksiyonun kesintiye uğraması, ertelenmesi veya iptal edilmesinden kaynaklanan zararınızı öder.

 • Ayrıca, deneysel aşamanın ötesinde tam olarak test edilmiş ve en yüksek endüstri uygulamalarına uygun olarak bir prodüksiyonda kullanılmadan önce kullanım amacı için sağlam çalışma koşullarında oldukları kanıtlanmış olmaları koşuluyla, bilgisayar kontrol sistemleri ve bu ekipmanı kontrol etmek için kullanılan bileşenleri de dahil olmak üzere jeneratörler, kamera, ses, ışıklandırma ve tutma ekipmanlarındaki mekanik veya yapısal kusur veya arıza, kısa devre veya diğer elektriksel yaralanma, bozulma veya arızaları da öder.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SORUMLULUK

 • Söz konusu mülk sizin bakımınız, gözetiminiz veya kontrolünüzdeyken ve bir prodüksiyonla bağlantılı olarak kullanılırken veya kullanılacakken başkalarının mülküne verilen zarardan kaynaklanan tazminat olarak ödeme konusundaki yasal sorumluluğunuzdan kaynaklanan zararınızı öder.

 • ¡  Size karşı yapılan ve aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir hak talebinden doğan zarar ve masraflar için yasal sorumluluğunuzu öder:

  1. Herhangi bir kişinin yaralanması;

  2. Söz konusu mülkün kullanım kaybı da dahil olmak üzere maddi mülke verilen zarar;

  3. Herhangi bir kişinin haksız yere tutuklanması, hapsedilmesi veya tahliye edilmesi; veya

  4. Sigorta süresi boyunca ve işinizle bağlantılı olarak meydana gelen izinsiz giriş, rahatsızlık veya yaya, hava veya su yoluyla geçiş hakkına herhangi bir müdahale.

SETTE TAŞINAN NAKİT PARA

Bu teminat ile sigortacı, hırsızlık veya hırsızlık girişimi sonucunda yapımla ilgili yetkililerin / çalışanların uğrayacağı para kaybını veya kayıpları ve içinde para olan kasaların / odaların göreceği hasarı, hırsızlık amaçlı bir saldırı sonucunda yapımla ilgili yetkililerin / çalışanların elbiselerine gelecek zararları ödemeyi kabul eder.

TERÖR

Şunlar için ödeme yapar:

 1. Sigortalıların ölüm veya yaralanma nedeniyle bir prodüksiyondaki görevlerine veya performanslarına başlamalarının, devam

  etmelerinin veya tamamlamalarının zorunlu olarak engellenmesinden kaynaklanan kayıp; veya

 2. Mülke verilen hasar (sizin mülkünüz olsun ya da olmasın) Sigorta süresi boyunca, hariç tutulan bölgeler dışında coğrafi sınırlar içinde herhangi bir yerde meydana gelen bir terör eyleminden kaynaklanan.

DİĞER TEMİNATLAR

İŞ DURMASI

Sigorta süresi içinde aşağıdaki olaylardan herhangi biri meydana gelirse hasarınız ödenir:

 1. İşiniz için kullandığınız tesislerdeki mülklerde meydana gelen hasar;

 2. Tesisinizin yakınında veya çevresinde bulunan, ancak hiçbir durumda tesisinizden bir milden daha uzakta olmayan ve işiniz için tesisinizi kullanmanızı, tesisinize girmenizi veya tesisinizden çıkmanızı engelleyen herhangi bir mülkün zarar görmesi;

 3. Tedarikçilerinizin ve müşterilerinizin ülke içinde bulunan tesislerindeki herhangi bir mülke verilen hasar; veya

 4. Elektrik, gaz, su veya telekomünikasyon hizmetlerinizin kazara kesilmesi ve sonuç olarak tesislerde yürüttüğünüz iş

  kesintiye uğrar veya engellenirse aşağıdakiler ödenir:

  1. Ortaya çıkan gelir azalması ve/veya artan çalışma maliyeti; ve

  2. Ortaya çıkan ek çalışma maliyeti.​

 • KÖTÜ HAVA ŞARTLARI

Kötü Hava Şartları nedeniyle çekimde gecikme, çekim takviminin yeniden planlanmasına ve sonuç olarak bütçenin aşılmasına neden olabilir.

Çekim takviminin tekrardan planlanması, ek çekim günlerine, ekstra seyahatlere ve olası anahtar / önemli kişilerin kaybına sebep olarak filmin tamamen iptale götürebilir.

 • HATA VE İHMALLER

Telif hakları sebebiyle tarafınıza yapılabilecek tazminat talepleri

bottom of page