top of page

FİLM SİGORTASI

FİLM - DİZİ - REKLAM - BELGESEL - MUZİK KLİBİ

Film Sigortası, yapımcının filmi çekerken, pre-prodüksiyon, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarında filmin başına gelebilecek riskleri teminat altına alır. Peki nedir bu riskler ve teminatlar?

CAST / KADRO

Çekim döneminde, sadece ve doğrudan oyunculardan veya kamera arkası ekibinden sigortalanan kişilerin ölümü / sakatlanması / hastalanması / kaçırılması durumlarından dolayı ortaya çıkan maddi kayıpları teminat altına alır.

NEGATİF/DİJİTAL VE KAYITLAR

Çekim esnasında kullanılan negatifler, ham filmler, dijital, hard diskler vb. fiziksel materyallerin sigortalanan yapımla ilişkili kullanımı sırasında kaybolması, zarar görmesi, tamamen işlevsiz hale gelmesi durumlarından dolayı ortaya çıkan kayıpları teminat altına alır.

SET - DEKOR - KOSTÜM

Sigortalının sahip olduğu, kiraladığı, sorumlu olduğu sahne eşyaları, dekor, kostüm ve benzeri teatral amaçlı kullanılan mal ve mülklerin, sigortalanan yapımla ilişkili kullanımı sırasında hasara uğraması, kaybolması, yok olması durumlarında bu mal ve mülklerin değerine denk gelen tutarı öder.

MUHTELİF EKİPMANLAR

Kiralanan veya sahip olunan kamera, kamera ekipmanı, ses ve aydınlatma ekipmanı, post prodüksiyon ve kurgu ekipmanı, taşınabilir elektrikli ekipman ve jeneratörler, mekanik efekt ekipmanı, kavrama ekipmanı ve benzeri çeşitli ekipmanı doğrudan fiziksel kayıp, hasar veya imha riskine karşı teminat altına alır ve bu ekipmanların değerine denk gelen tutarı öder.

ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI SORUMLULUK

Sigortalının, üçüncü şahıslara ait olan malların, mülklerin, kendi sorumluluğu, kontrolü veya koruması altındayken sigortalanan yapımla ilişkili kullanımı sırasında zarar görmesinden dolayı hukuken ödemekle yükümlü olduğu tutarları karşılar.

EKSTRA MASRAFLAR

Sigortalının, sahip olduğu, kiraladığı mülklerin, tesislerin sigortalanan yapımla ilişkili kullanımı sırasında zarar görmesi, yok edilmesi, kaybolmasının kaçınılmaz olarak sebep olduğu yapımın iptal olması, durması, ertelenmesi durumlarında ortaya çıkan kayıpları öder.

OYUNCU ARAÇLAR

Oyuncu araçları gerek dururken, gerek hareket halindeyken teminat altına alır. 

OFİS EŞYALARI

Sigortalının veya sigortalının yükümlü olduğu kişilerin, sahip olduğu veya kiraladığı, sorumlu olduğu şahsi ofis eşyalarının sigortalanan yapımla ilişkili lokasyonlarda (sette/stüdyoda) hasara uğraması, kaybolması, yok olması durumlarında bu eşyaların değerine denk gelen tutarı ödemeyi kabul eder.

PARA

Hırsızlık veya hırsızlık girişimi sonucunda yapımla ilgili yetkililerin, çalışanların yapımla ilgili lokasyonlarda (sette/stüdyoda) uğrayacağı para kaybını ve içinde para olan kasaların göreceği hasarı öder.

EK TEMİNATLAR:

KÖTÜ HAVA ŞARTLARI

Kötü Hava Şartları, çekimde gecikmeye, çekim takviminin yeniden planlanmasına ve sonuç olarak bütçenin aşılmasına neden olabilir.

 

Çekim takviminin tekrardan planlanması, ek çekim günlerine, ekstra seyahatlere ve olası anahtar / önemli kişilerin kaybına sebep olarak filmi tamamen iptale götürebilir. 

Bu risklerin önüne geçmek için kötü hava koşullarından dolayı ortaya çıkacak ekstra masrafları sigorta ile karşılamak mümkün.

TERÖR & POLİTİK ŞİDDET

Teminat altına alınan risklerden ötürü filmin çekileceği mekanın yıkılması, fiziksel zarara uğraması veya kullanımının kısıtlanması, mekana ulaşımın engellenmiş olması; sigortalanan kişilerin bu risklerden dolayı ölmesi, hastalanması, sakatlanması veya seyahat gecikmesi yaşaması hallerinde gerçekleşen iptallere ve ertelemelere karşı koruma sağlar.

Teminat altına alınmış risklerin tanımları aşağıdaki gibidir;

  • Halk Ayaklanması: Çok sayıda insanın ortak bir amaç için ciddi bir şiddet gösterisinde bulunması durumu.

  • Kötü Niyetli Hareketler: Herhangi birisinin umumi alanda bir mala hasar veya tahribat vermesi durumu.

  • İsyan: Ortak bir amaç için bir grup insanın birleşip şiddet içerikli kargaşa çıkarma durumu.

  • Grev: Bir olay karşısında çalışanların iş bırakma eylemi yapma durumu.

  • Terörizm: Zor ya da şiddet kullanarak bir insanın ya da bir grubun politik amaçlı, dini amaçlı ya da ideolojik amaçlı olarak devlete veya kamusal alanlara karşı yapmış olduğu eylem.

  • Savaş: İki veya daha fazla bağımsız ülkenin arasında herhangi bir amaç için oluşan silahlı çatışma.

Image by Jakob Owens
Image by Gordon Cowie
Image by Chris Murray
Image by KAL VISUALS
Image by Felix Mooneeram
Image by KAL VISUALS
bottom of page